Poniżej znajdą Państwo listę projektów, w których braliśmy udział

06.2018 – 10.2019 – 2x900MW Opole – rozruch instalacji doczyszczania kondensatu 2x1608t/h jako podwykonawca lidera konsorcjum GE – General Electric

08.2020 – 12.20219 –  500MW Żeran CCGT – nadzór nad chemią obiegu wodno parowego, uruchomienie instalacji odgazowania membranowego wody demineralizowanej, systemów dozowania, poboru próbek, rozruch instalacji SCR DeNOx, uczestnictwo w rozruchu układów technologicznych bloku jako kontraktor lidera konsorcjum Mitsubishi Power GmbH. Przygotowanie dokumentacji powykonawczej.

02.2022 – 08.2022 – 600MW Herne GuD (Niemcy) – nadzór nad chemią obiegu wodno parowego, rozruch układów doczyszczania kondensatu, poboru próbek, układów korekcji wody chłodzącej oraz kotłowej. Bieżąca analityka układów, koordynacja prac podwykonawców. Przygotowanie dokumentacji podwykonawczej.